Contact ESD Services

Politica de confidentialitate

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Politica Electronics Suport Division privind protecția datelor cu caracter personal se referă la angajamentul nostru de a trata informațiile privind clienții, angajații, părțile interesate, cu mare atenție și confidențialitate. Prin această politică, asigurăm colectarea, stocarea, gestionarea si ștergerea datelor în mod corect, transparent și cu respectarea drepturilor individuale. Această politică se referă la toate părțile (angajați, candidați la locul de muncă, clienți, furnizori etc.) care ne furnizează orice informație cu caracter personal.

Angajații Electronics Suport Division și filialele acesteia trebuie să respecte această politică. Contractorii, subcontractorii, consultanții, partenerii și orice altă entitate externă trebuie de asemenea, sa respecte principiile si prevederile acestei politici.

Ca parte a activităților noastre, trebuie să obținem și să procesăm anumite informații cu caracter personal. Aceste informații includ orice date care fac o persoană identificabilă, cum ar fi numele, prenumele, codul numeric personal, adrese, numele de utilizator și parolele, fotografii, datele financiare, etc. Compania noastră colectează aceste informații într-un mod transparent și numai cu cooperarea deplină și cunoștințele persoanei vizate. Odată ce aceste informații sunt disponibile, se aplică următoarele reguli. Datele vor fi: exacte și folosite numai în scopuri bine determinate si comunicate, procesate legale de către companie în limitele sale juridice și morale.

Datele cu caracter personal colectate nu vor fi: comunicate informal, nu vor fi stocate pentru mai mult de o anumită perioadă de timp stabilita si comunicata in prealabil, transferate fără acordul persoanei vizate către organizații care nu dispun de politici adecvate de protecție a datelor si distribuită oricărei alte părți decât celei convenite de proprietarul datelor.

Electronics Suport Division, informează persoanele care furnizează date cu caracter personal, despre modul în care se vor procesa datele lor, vor informa aceste persoane despre cine va avea acces la informațiile lor. Pentru protejarea acestor date cu caracter personal, suntem hotărâți să: limităm și să monitorizăm accesul la aceste date. In acest sens:

 elaboram proceduri transparente de colectare a datelor;

 instruim angajații privind măsurile de securitate și confidențialitate;

 luam masuri pentru a avea rețele sigure pentru protejarea datelor online împotriva atacurilor cibernetice;

 stabilim proceduri clare de raportare a încălcării confidențialității sau a utilizării incorecte a datelor clauzelor contractuale.

 

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Date cu caracter personal = orice informatii cu privire la o persoana fizica identificata sau identificabila; Prelucrare = orice operatiune asupra datelor personale (cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, consultarea etc) Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal definite de regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, sunt respectate de Electronics Support Division prin top managementul societatii si de catre toti angajatii acesteia.

Legalitate, echitate și transparență: Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent faţă de persoana vizată;

Limitare la scop: datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

Reducerea la minimum a datelor: datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

Exactitate: datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate;

Limitări legate de stocare: datele nu trebuie păstrate mai mult decât e necesar;

Securitate si confidentialitate: datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată.